Biuro (fr. bureau) to miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace urzędnicze.

Podstawowe typy pomieszczeń pracy biurowej:

* pomieszczenia indywidualne
* biuro kombi
* wnętrza grupowe
* wnętrze wielkoprzestrzenne.

zobacz wirtualne biuro

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro